וידעתי כי האשם לופף שורשיו

על גזעי

שותה בצמא מי חיי, מי נעוריי, מי עתידי

 

וידעתי כי ביידי העת

לעקור ולגדוע שורשים אלו

בטרם יהפכו חלק ממני, חלק מישותי

 

וידעתי לעצום עיניי ולשאת תפילה

על גב

העשייה

 

וידעתי כי הטוב

מנצח

על תזמורת בחירותיי

להרע.לעצמי.

 

וידעתי כי לקורא מילותי

מחשבות כנות ונוצות להתהדר בם

ואל לי לזלזל בתגובותיי תגובותיו

 

וידעתי לסיים

בטרם