ים
שירה וכאב
מגע יד
תחושת הלב.

ים שחור
סאון אדם
לב רגיש
עולם לא
נדם