חוף שחף

מה שהעולם נושף דרכי...

נשטף ממני

בוכה לי כל כך הרבה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה