חוף שחף

מה שהעולם נושף דרכי...

זהב

כאבי- אורי

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה