חוף שחף

מה שהעולם נושף דרכי...

כל העולם לא נברא אלא בשבילי

נשטף ממני

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה