קטפתי לך עלה עכשיו תעשני עמוק בריאות שריפה שורפת ובעשן ציירי דמותי אני נכנס לטבעת עושה סיבוב וממשיך.