בצַחור בתים, כיונים, שלג – לובנם, זוהר, תחת צִפְחַתָה של השמש. הרקיע, בכחולו בוער; מפרשי – עננים, מחצלתם – נוצצת…