אני כותב כי אני חושב

אני כותב כי אני אוהב

אי כותב כשאני צמא

אני צמא עכשיו

אני כותב עכשיו

אני שותה

אני לא כותב