המשוררות .

ה' יתברך אהב את כולם! אין יאוש בעולם...

פרידה שטופת יורה

רדידי כיסוי נוצצים

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה