אוהבת אותך

מאוהבת בו עד כלות...

לך

אף פעם לא תדע

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה