היורה כבר נספג באדמה הרכה

אך עיני עודן דומעות

דמעות פרידה.

לחיי האדומות כבר התנפחו

אך ליבי עוד מפרפר בתקווה

תקווה לחזרה.