עקורה היא

ומוכתמת

דהויה משמש וכביסות

נגוסה

ומתאבלת

על מדים ודיסקיות

 

אבודה היא

מייחלת

אולם עיניה כבר כבות

כי התקווה היא

מתפתלת

בין אספירין

למצבות