עלה בסולם

טפס עוד

בשלבים לפניך

המשך לרקוד

הגעת למעלה

חכה קצת בתור

וכשיגיע תורך

אל תביט לאחור

הבט למטה

ושב בקצה

פשוט את רגליך

ואז כשתרצה

דחוף בידך

וגלוש במורד

ותרגיש כל הדרך

איך טוב להיות לבד