דף הפומביות נסגר.
ומה שנשאר הם אותם טעמים
שסחבתי איתי לאורכו של הזמן
מתוק
מלוח-

שנגמר.