הכעס
שמתדפק. לא- לא מתדפק אלא חובט ראשו
מחכה לפִתחה של סיכה
משוּמר ומשוּמן להפליא- שנִים
מקטן עד גדוֹל
מגדלוּת- לקטנוּת.

זה סוג של התמודדות.
לכן- אנחנו מדברים.