את צוחקת ואומרת "משם לא נחזור". אני מהנהן ושולח ליטוף. את מזמרת לי על ימים שעברו על חורפים בהם ירדנו לוואדי שם קילפתי אותך לראשונה. "משם לא נחזור" את ממשיכה ואני ממשיך ללטף. כשנגמר, אוטובוס אחרון חלף.