די להיות צבועים!
די בנפש עצמנו לשקר.
יש לספר לַהמונים, מה עשינו;
את האמת, ממחבואיה לשחרר.

על העם לדעת,
כיצד אלפי תושבים גירשנו.
כיצד מגפינו רמס מאות כפרים,
חובה לזכור.
שידעו, כי זעמם של הפלסטינים - מקורו בפשעינו.
מעשינו משולים לטרור.

עלינו ללמד אמת,
כמה שמר לא יהיה לה טעם.
אין בושת, בבפשעים להודות.
על המוני עם, חטאי מנהיגיו להוקיע.
די את עצמנו לרמות!