לזכרו של מאיר וילנר – מנהיג דגול של התנועה הקומוניסטית בארץ ובאיזור הוא היה התקווה, לעמי המזרח – התיכון; בשורת – אוקטובר ושוויון בין העמים, נשא בראש – הדגל. בימים הסוערים ביותר, עמד איתן על העקרונות, בזרוֹתו תקווה, למחר שטוף – החמה. דגלו, עוד יִנצַח! רוח – אוקטובר, מעל אדמת המזרח – התיכון, תנשב כסער. ארגמן נסי – השלום והאחווה הפועלית, עוד יעמוד בכל שער!