אמרתם שיהיה מעוּנן חלקית, מעוּנן חלקית עד בהיר. מעוּנן עד בהיר חלקית- לא, זה לא מעוּנן חלקית. עצים באופק על שמיים תכולים, תכלת בהיר ועד חלקית. כחול חלקית ועד כהה- לא, זה לא מעוּנן חלקית. העצים של האופק כבר ליַדִי, תכלת בהיר, כחול חלקית, צהוב למטה, זה אבק- לא, זה לא מעוּנן חלקית. נביאי השקר! אמרתם- אז מה? מעוּנן בהיר עד חלקית. חלקיק-יום, כחול עד בחילה-- שלא היה מעוּנן חלקית. לא אתמול מעוּנן חלקית, לא היום מעוּנן חלקית, לא מחר מעוּנן חלקית, גם חזאים שרב ממית.