דמות .

וכשהלילה יורד והשקט מפר את היום שעבר , תופס אני את עפרוני וכותב את אשר בליבי

זכרונות

על שכל ורגש

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה