מוטי נחום

אממממ..

הכול אותו דבר בשבילי

חוכמת חיים

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה