היא לא באמת ילדה והיא לא באמת אישה היא לא באמת אטומה והיא לא באמת רגישה היא לא באמת ותרנית והיא לא באמת נחושה היא לא באמת חזקה והיא לא באמת חלשה היא לא באמת חכמה והיא לא באמת טיפשה היא לא באמת פתוחה והיא לא באמת מסוגרת היא לא באמת קרובה והיא לא באמת מנוכרת היא לא באמת שותקת והיא לא באמת מדברת היא לא באמת כנה והיא לא באמת משקרת היא לא באמת מסתירה והיא לא באמת מספרת היא בסך הכל בן אדם שמנסה לשרוד עוד יום וממש כמו כולם גם היא זקוקה לחום