בס"ד

תבוא שעה,

בה לא אוכל עוד,

ואכתוב,

ואכתוב עד בלי די...

כשאיני מצליחה לבטא את שבליבי,

כשהדיו לא נשפכת והדף לא מתמלא,

הפחד ממלאני,

שכן מרגישה אני כי משהו קורה,

אי שם בפנים,

שמשהו יבוא ויתפרץ...

וסימן זה בידי-

באין כתיבה-מתמלא לו סף הכאב..