ג*טר*סט בלאגנ*סט

אני מופרע,אני תמיד מפריע בשיעורים,בורח מהבית ספר,מפריע למורה,לא מכין שיעורים,ואוהב הרבה ספורט...

על המורה בבית הספר (ים של דמעות)...

זה היה ביתי-הצונאמי

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה