כואבת לעתים

"השבעתי אתכן בנות ירושלים אם תמצאו את דודי מה תגידו לו שחולת אהבה אני"

"שירת הקראוילות"

נכספה נפשי כל כך

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה