כואבת לעתים

"השבעתי אתכן בנות ירושלים אם תמצאו את דודי מה תגידו לו שחולת אהבה אני"

הרהורים של אחרי 6 חודשים. (מהגירוש)

חינם. נמכרנו, אני ובית אבי.

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה