כואבת לעתים

"השבעתי אתכן בנות ירושלים אם תמצאו את דודי מה תגידו לו שחולת אהבה אני"

הרהורים של אחרי 6 חודשים. (מהגירוש)

"שירת הקראוילות"

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה