כואבת לעתים

"השבעתי אתכן בנות ירושלים אם תמצאו את דודי מה תגידו לו שחולת אהבה אני"

סיפור. פרק א´

כחומר ביד היוצר

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה