כואבת לעתים

"השבעתי אתכן בנות ירושלים אם תמצאו את דודי מה תגידו לו שחולת אהבה אני"

כחומר ביד היוצר

צומת האלה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה