בע"ה.

הבן אדם בא ועושה תמיד בזוג
בזוג ידיים הוא בונה והורס
בזוג רגליים הוא הולך ובועט
בזוג ריאות הוא נושם ונושף
בזוג שפתיים הוא נושק ונושך
בזוג אוזניים הוא מאזין ומחריש
בזוג עיניים הוא רואה ומפנים
בזוג מוחות הוא יועץ וזומם
אבל בזוג לבבות הוא רק אוהב
כי לשנוא רק לב בודד יכול
כי לב בודד הוא נעזב ושנוא, כעוס וחצוי, מוכה,
שבור ובוכה
כי הוא בעצם רק חצי לב
כי רק שני לבבות הם באמת אחד
הבן אדם אוהב תמיד בזוג.