חוטב העצים חוזר מעוד יום עבודה, את דממת הרצח חותכת האנחה. עוד שקיעה נשקפת מעיניו. והוא כתמיד תוהה אילו היה רואה את השקיעה מעיניים אחרות. ראה, הנה הסתיו שוב עוטף את היער.