אתה מיואש לחלוטין,

אינך רואה מוצא,

בעולם מאסת,

וכל חפצך להתבודד.

 

נדמה לך

כאילו אין טוב וישר,

רק רוע וגועל נפש,

מציאות של עצבות ודכאון.

 

מנסה לכתוב לך מכתב,

לעודד אותך במעט,

רושם משפט ומוחק

רושם משפט וכואב.

 

כל כך כואב,

ומה הפתרון?

גם אני מיואש...

ללא יכולת לעזור.