מי כמוך באלמים,

השומע חרפתך ואינך משיב;

הכל עולבין בך,

ואתה ממשיך להחיות נפש רוח נשמה.

 

זכני להיות כמוך,

להיות מהנעלבין ואינן עולבין;

לאהוב את כולם,

למרות מעשיהם כנגדי.

 

זכני להתעלות,

להדבק בך יותר ויותר;

ללמוד ממעשיך,

וללכת בדרכך בחיי המעשה.