כמה שלא

לספר?

אז בימים התמוהים

זה לא כמו שחשבתי

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה