אנחנו שמיים וארץ

למרות שבקו הים הם נושקים

אנחנו שמש וירח

למרות שבשעה מסוימת שניהם מאירים

אנחנו חושך ואור

למרות שהם שזורים אחד בשני

אנחנו מים ואש      

למרות שגם הם מאזנים אחד את השני

אנחנו כל-כך שונים

אנחנו כל-כך דומים

                             אז למה הלכתי ממך?