משה היכה על סלע
ויצאו ממנו מים
ואני...

חצבתי מתוכי יש מאין-
פילסתי דרכי בינות חרצובות,
פיסלתי כל אבן, עץ או נחושת
על מזבח נשמתי חרטתי אות.
הכיתי על סלע, עץ ונחושת
עד פרוץ מתוכי...

האני !