מלאני האמילטון

ואת תוגתו של הלב הכורע יד כל במנוחה תמשש...רחל המשוררת.

הצהוב לך, האדום לי.

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה