יוסף ק.

שוב ושוב אני עובר את שומרי הסף על מנת לבוא "לפני החוק".

אירוניה

הפנים

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה