יוסף ק.

שוב ושוב אני עובר את שומרי הסף על מנת לבוא "לפני החוק".

הקיוסק של סבא רבא יוסף

סיפור טוב?

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה