יצירתי עומדת בודדת

בין היצירות השונות

נכנסת חוששת, נפחדת

לרשימת "יצירות אחרונות"

איש לא נכנס, לא קורא

לא קיבלה שום תגובה עד עתה

ואם שום דבר לא יקרה

יחרץ גורלה למיתה.