ואם אני לא יודע את כל הכללים?

ואם אין לי את מה שיש שלכם?

אז אין לי?

אין בי? ולו מן המעט...?

אין אני יכול רק להגיד?

האם תקחו לי את מילותיי היחידות?

התגזלו ממני דעתי, תחושותי?

אותי??