חורף
מלחמות
מבצעי הנחה
אמר אביב באזהרות לנפש תשעים וחמש שלו.
*
קיץ עכשיו,
בגדים נושרים
שרירים מתראים
מבצעי ענווה נקראים
לקרב.
*
הביאו את הסתיו.