מורגן לה פיי

לבבי התרגל אל עצמו ומונה במתינות דפיקותיו.. לאה גולדברג

תִּדלוק

זרה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה