פון דה לה מורטה

מחר חשבתי יהיה טוב אמרתי :"חציל" ויצאתי בריצה להפריח יונים בבית לויה

נלחמים בתחנות רוח הבאגט עליי!

שיר ככה ככה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה