אקרע

את המרחק מכאן אליך.

שלוח אשלח יד

דרך וילון וּמסכים

- בחינת דילוג דְבָּספרים.

 

אתה - - -

הקורא - - -

יושב בביתך, פניך במסך

קפה חם בצד השולחן.

 

מבט חמור-סבר וזועף, אראךָ

אומר בקול המון-טון דואג

לך לך אל סֵפֵר מארץ מולדתך

שב, תלמד תורה

*

זו שירה  וזה שכרה.