יתכן שבסוף אתרגל למה שאין לי. הרי לא היה מעולם אולי לא יהיה.