מהנמלים, קול תרועה יריע! לרעם מטח אוורורה, דגלים על התרנים יונפו. מנמלי אשדוד וחיפה, בשורת קרב תתפשט מאֶרץ לַאֶרץ. גלי ים, תמרת סער יַשְגֵבוּ. עובדי הנמלים, קשרים אל תתירו! המשיכו, נגד הזרם חַתוֹר. את שמש עתידכם, לאיש, אין זכות להחשיכנה. על לחם חוקיכם, המאבק אל יִדוֹם !