מגש הכסף 2003 והארץ תרעד עין שמיים אודמת תחרחר לאיטה בגבולות עשנים ואומה תעמוד קרועת לב, מדממת לספוג עוד פיגוע, אחד אחרי השני היא לאבל תיכון, היא תבכה למול סהר ועמדה טרם יום עוטה שחורים ואימה אז מנגד יצאו, תושביה רבּים, עולה וגם צבר ואט אט יצעדו הם מתוך האימה לובשי ג'ינס וטי-שירט, קרועי נעליים ברחוב יצלעו הם הלוך והחרש לא החליפו בגדם לא מחו עוד במים את עקבות אוטובוס המוות וליל תבערת האש קרועים עד בלי קץ, נזירים משמחה ונוטפים אברי נערים עבריים דום ייגשו הם השניים, ןיעמדו בלי נוע ומאחוריהם שורת יהודים ירויים אז תשאל האומה שטופת דם ודמע ואמרה מי אתם? וההמונים שותקים יענו לה אנחנו מצבת האבן תחתיה נקברת מדינת היהודים כך יאמרו, ויפלו לרגליה עטופי תכריכים וצל והשאר, היסופר בתולדות ישראל?!