הארץ של שרון - איננה ארצי. לגדולי אויביי, לא אאחל כאלו חיים. השחיתות ושנאת זרים, עד קו אדום הגיעו; אוויר לנשימה, חדור בושת פנים. עם חלכה עוד יקום - גבו יזקפנה! לחם חוקו יִדע דרוֹש. הארץ של שרון, ארצי איננה. העם שבחר בו - ייכלם ובוש!