אלירן מלכה

איזון

סודה קאוסטית

חומרים מהם עשוי חיוך או אספרסו באר 5.2

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה