בית בודד בערבה

"יום יבוא וכולם יישאלו ואתה רק תביט בעיניים דומעות..."

המגירה של סבא-חלק ב´

חיילים אלמונים

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה