בית בודד בערבה

"יום יבוא וכולם יישאלו ואתה רק תביט בעיניים דומעות..."

חיילים אלמונים

המגירה של סבא-חלק ב´

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה