לא איתנו - נגדינו! תחת רגלי אויבי המהפכה הקרקע תזעף. את מי שיסטה מדרכינו, עד חורמה ניגָף. לקרב עולם התרועה קוראת ובוקעת. ארגמן נסים מעל המרחבים מתלהט. השמש החדשה מנבכי ליל נצה. המחר, בצעדי און צועד.