השמש, נחתה אל נבכיה. פני הרקיע, כסו סגריר. על אֶרֶץ הבתרונות מטחי גשם התיכו; מרחבי השממה, רוו חיים. בערוצי אכזב, מי זלעפות זבו; על דִרְגֵי סלע צנחו, במפל אדירים. המדבר כולו, כאפיקים, נִגְעַש וזרזף מים. חולותיו, לבלבו כַגנים...