העולם נשלט על-ידי המאפיה;
כל ראשי-ממשלה, כל עורכי-עיתונים...
כל מנהל מפעל דואג רק לרווח;
הכל על חשבון ההמונים.

להמונים מוכרים סביבה מזוהמת;
בפצצות-אטום וטנקים מאכילים.
מבזבזים כסף למיליונרים;
אך מיליונים רעבים.

המון זועם - אחוז בחרב!
הכה בשודדי-לחמך!
אל תתן אותך להגוויע;
אגרוף קפוץ - ידך.

רק נקמה ורוח-מרד!
הקץ לחברה המעמדית!
כן לעולם אמיתי סוציאליסטי!
תחי תנופה מהפכנית!

פועלי כל הארצות - התאחדו!
ויהלום קולה של "אוורורה" החדשה!
לא סטאליניזם! לא ביורוקרטיה!
תחי בולשוויסטית מהפכה!