אל תכנס לשדה קרב אלא אם כן יש מי שיפנה את הגופה שלך.