לא שלי, אבל בכל זאת יפה. "האוניה בטוחה יותר בנמל, אבל לא לשם כך היא נוצרה".