ברק יהונתן

בחור שקט וביישן.

האחת

אלה אזכרה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה