ברק יהונתן

בחור שקט וביישן.

לאור התגובות

אלה אזכרה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה